Latvian

Share on Facebook Share on Twitter

Uzņēmums "Patrick J. Farrell and Company" piedāvā plašu juridisko pakalpjumu klāstu darbiniekiem no Latvijas un to ģimenēm Īrijā:


ĪPAŠUMTIESĪBAS

Uzņēmums "Patrick J. Farrell and Company" strādā ar klientiem, kas vēlas iegādāties vai pārdot gan dzīvojamās, gan komerciālās platības Īrijā, un palīdz nokārtot aizdevumiem nepieciešamos dokumentus.   Uzņēmums darbojas arī komerciālo telpu nomas jautājumos, piemēram veikala vajadzībām. 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Uzņēmums sagatavo dažāda veida juridiskos līgumus starp divām pusēm, kas veic kopīgu biznesu.  Tiek izveidoti ierobežotas atbildības uzņēmumi, ja tas ir nepieciešams, un klienti tiek konsultēti par to, kā ievērot visus noteikumus, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības veikšanu. 

 

NODARBINĀTĪBA

Firmā strādā specializēts darba jautājumu jurists, kas pārstāv darba devējus un darba ņēmējus, aizstāvot to tiesības uz atbilstošu atalgojumu, kā arī kompensācijām gadījumos, ja notikuši pārkāpumi no darba devēja puses.

 

IMIGRĀCIJA

Eiropas Savienības nepilsoņus uzņēmums konsultē imigrācijas, pilsonības, pasu un vīzu jautājumos. 

FIZISKĀS TRAUMAS UN CIVILPRASĪBAS

Īpaša uzņēmuma nodaļa nodarbojas ar kompensācijas prasību sastādīšanu sakarā ar traumām darba vietā, auto negadījumiem un citiem negadījumiem.  Visam noritot veiksmīgi, tiesas izmaksas parasti apmaksā otra puse, lietai noslēdzoties.

 

ĢIMENES TIESĪBAS

Uzņēmuma ģimenes tiesību nodaļa nodarbojas ar kopdzīves pārtraukšanas, laulības šķiršanas, pabalstu maksājumu un bērnu aprūpes jautājumiem. 

 

NOTĀRA PAKALPOJUMI

Naiels Ferels (Niall Farrell), šī uzņēmuma līdzvadītājs, strādā gan kā jurists, gan kā notārs.  Kā notārs Ferela kungs sniedz notāra pakalpojumus daudziem cilvēkiem, kas vēlas dzīvot Īrijā. Notāra pakalpojumi Īrijā parasti nozīmē personīgo dokumentu kārtošanu un parakstu un dokumentu apstiprināšanu lietošanai ārzemēs. Notiek arī dokumentu kopiju apstiprināšana sūtīšanai uz ārvalstīm.

Mēs priecājamies uzņemt jaunus iedzīvotājus Īrijā un nodrošinām tulka pakalpojumus mūsu tikšanās reizēs un dokumentu tulkošanu (klientiem bez maksas), ja tas ir nepieciešams.  Ja esat ieradies(-usies) uz dzīvi Īrijā, mēs vēlamies palīdzēt Jums juridiskajos jautājumos, un šos pakalpojumus mēs sniedzam draudzīgā un efektīvā veidā.  

 

Īrijas tiesiskā sistēma atšķiras no Latvijas tiesiskās sistēmas. 

 

Īrijā jurists, kam ir savs birojs, kur to var apmeklēt, tiek saukts par “Solicitor”, un šāds speciālists darbojas ar visa veida juridiskajām problēmām.  Birojos, kur strādā vairāki juristi, katrs no tiem specializējas noteiktā jomā.

 

Ja Jums ir nepieciešams doties uz vienu no augstākajām tiesām, Jūsu jurists "Solicitor" noalgos specializētu juristu jeb “Barrister”, kas aizstāvēs Jūsu intereses tiesā. 

 

Būtiska atšķirība ir tā, ka Īrijā nav tādas notariālās sistēmas, kāda tā ir Latvijā. Piemēram, īpašuma pārdošanas/iegādes dokumentus sagatavo divi juristi, katrai pusei savs. Notāri Īrijā nepilda tādas pašas funkcijas, kā notāri Latvijā.

Testimonials

"The service was extremely professional. I found it at all times to be very comprehensive and carried out in a courteous and diligent manner. I would have no hesitation in recommending your services."

- C.S., Dublin

"Niall helped me achieve a very positive outcome after a very serious accident where I was being blamed unfairly. Niall had clear advice and strategy and really made an unpleasant process bearable, with great communication and regular updates, and consequently a great result."

N.K. Co. Dublin, Motorbike Client

"I have always found the service provided by your firm to be highly professional and first class. Attention to detail and advice given is always spot on. No complaints whatsoever. It is always a pleasure to deal with your company."

- L.D., Co. Offaly

"I would give the service a ten absolutely. I was provided with the pros and cons regarding how a case like mine could go from the start. I appreciated having the facts from the outset. From reception to the solicitors I dealt with, everyone was friendly and efficient. I will definitely recommend you to others."

A.H., Newbridge, Co. Kildare