Lithuanian

“Patrick J. Farrell and Company” teikia platų teisinių paslaugų spektrą lietuvių darbininkams ir jų šeimoms Airijoje:

NUOSAVYBĖS TEISĖ

„Patrick J. Farrell and Company“ atstovauja gyvenamąjį ir komercinį turtą Airijoje perkantiems ir parduodantiems klientams bei tvarko su paskolomis susijusius dokumentus. Įmonė taip pat užsiima komercinio turto, pavyzdžiui, parduotuvių, nuomos sutartimis.

VERSLO TEISĖ

Įmonė sudarinėja įvairių tipų teisines sutartis tarp dviejų verslu užsiimančių šalių. Esant reikalui, ji kuria uždarąsias bendroves ir pataria savo klientams kaip laikytis visų su verslo vykdymu susijusių taisyklių.

DARBO ĮSTATYMAI

Įmonėje dirba darbo teisės srityje besispecializuojantis teisininkas, kuris atstovauja darbdaviams ir darbuotojams, gindamas jų teises į teisingą darbo užmokestį ir į žalos atlyginimą, jei darbdavys su jais netinkamai elgiasi.

IMIGRACIJOS ĮSTATYMAI

E.S. pilietybės neturinčius asmenis įmonė konsultuoja imigracijos, pilietybės, pasų ir vizų išdavimo klausimais.

ASMENINĖS TRAUMOS IR CIVILINIAI SKUNDAI

Įmonėje veikia skyrius, užsiimantis ieškiniais dėl kompensacijų už darbo metu, autoįvykių ir kitų nelaimingų atsitikimų metu patirtas traumas. Sėkmės atveju, teisines išlaidas už atstovavimą teisme bylai pasibaigus paprastai apmoka kita ginčo pusė.

ŠEIMOS TEISĖ

Įmonės šeimos teisės skyrius tvarko sutuoktinių atskiro gyvenimo, skyrybų, išmokų ar finansinės paramos bei su vaikais susijusius klausimus.

NOTARO PASLAUGOS

Vadovaujantysis šios įmonės partneris Niall Farrell yra ir žemesnio rango advokatas, ir notaras. Kaip notaras jis teikia notaro paslaugas daugeliui gyventi į Airiją atvykstančių žmonių. Notaro paslaugos Airijoje paprastai apima asmens tapatybės nustatymą ir parašų tikrumo tvirtinimą užsienyje naudoti skirtuose dokumentuose. Paslaugos apima ir į užsienį siunčiamų dokumentų nuorašų tvirtinimą.

Mes su malonumu priimame naujus gyventojus Airijoje ir, jei reikia, esame pasiruošę pasiūlyti vertimo paslaugas susitikimuose ir dokumentų rengimui (be papildomų išlaidų klientui). Jei jūs atvykote gyventi į Airiją, mes tikimės padėti jums savo draugiškomis ir efektyviomis teisinėmis paslaugomis.

Airijos teisinė sistema yra kitokia nei Lietuvoje.

Savo kontorą turintis airių teisininkas, į kurį jūs galite kreiptis, yra vadinamas „Solicitor“ (žemesnio rango advokatas) ir jis gali imtis bet kokio pobūdžio teisinės problemos. Kontorose, kuriose dirba keli žemesnio rango advokatai, kiekvienas iš jų paprastai specializuojasi tam tikrose veiklos srityse.

Jei jums reikės eiti į vieną iš aukštesniųjų teismų, jūsų žemesnio rango advokatas pasamdys specializuotą teisininką, vadinamą „Barrister“ (baristeris, advokatas), kuris kalbės teisme jūsų vardu.

Reikšmingas skirtumas yra tai, kad Airijoje nėra tokios notarų sistemos kaip Lietuvoje. Pavyzdžiui, turtinės operacijos atveju dokumentus ruošia du, po vieną nuo kiekvienos sutarties šalies, žemesnio rango advokatai. Ir nors Airijoje yra notarų, jie neatlieka tų pačių funkcijų kaip notarai Lietuvoje.