Dochodzenie Roszczeń w Sprawach o Błąd w Sztuce Lekarskiej

1. Czym jest błąd w sztuce lekarskiej?

Błąd w sztuce lekarskiej (zwany inaczej „zaniedbaniem lekarskim” lub „błędem medycznym”) występuje, kiedy poniosłeś szkody, ponieważ pracownik służby medycznej nie zapewnił ci właściwej opieki medycznej.

Termin błąd w sztuce lekarskiej obejmuje zaniedbania w leczeniu przez lekarzy, chirurgów i pielęgniarki, także obejmuje leczenie przez dentystów, optyków, chirurgów plastycznych i położne.

Kiedy występuje błąd w twojej diagnozie lub leczeniu, wynik może okazać się drastyczny. Prawnicy w PJF Farrell pomogą ci usyskać odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. Rozumiemy, że pieniądze nie zwrócą ci zdrowia. Odszkodowanie jest jednak pierwszym krokiem do jego odzyskania.

2. Typowe przykłady błędów w sztuce lekarskiej w Irlandii.

Roszczenia z tytułu za błąd w sztuce lekarskiej obejmują wszystkie przypadki pozwów, od małych, takich jak dentysta, który wyrwał zdrowego zęba co spowodowało długotrwały ból, do znacznie poważniejszych przypadków, gdzie nastąpiło długotrwałe zagrożenie zdrowia lub nawet utraty życia.

Błąd medyczny może wystąpić, kiedy pracownik służby zdrowia postawił błędną diagnozę lub z jego winy doszlo do opóźnienia postawienia diagnozy, a co za tym idzie całego procesu leczenia. Takie błąd medyczny może wystapić podczas operacji. Rownocześnie może wystąpić, kiedy nie zostałeś odpowiednio poinformowany i ostrzeżony o ryzyku jakie za sobą niesie cała procedura.

Oto przykłady roszczeń o błąd w sztuce lekarskiej, w których, z powodzeniem, reprezentowaliśmy naszych klientów:

 • Przypadkowe wycięcie przewodu żółciowego podczas operacji usunięcia kamieni żółciowych
 • Zaniechanie przepisania antybiotyków po operacji prowadzące do posocznicy
 • Uszkodzenie nerwu podczas operacji kregosłupa
 • Infekcji powstałej podczas laparoskopii

Oto przykłady roszczen o błąd w sztuce lekarskiej, w których możemy cię reprezentować:

 • Błędy i komplikacje powstałe na skutek operacji plastycznych, na przykład implanty piersi firmy PIP
 • Urazy matki jak i dziecka, powstale podczas porodu , np.:
 1. Porażenie dziecięce, choroba Heinego-Medina
 2. Erbs Palsy i Brachial Plexus
 3. Urazy powstałe w wyniku komplikacji w ciąży mnogiej
 4. Urata mozliwości ponownego zajścia w ciążę z powodu komplikacji podczas porodu
 5. Uszkodzenia krocza podczas porodu
 • Błędna diagnoza raka i opóźnienia w jego leczeniu
 • Protezy bioder firmy DePuy
 • Błędy chirurgiczne
 • Infekcje nabyte w szpitalu
 • Zaniedbania w opiece na Pogotowiu
 • Zaniedbania w sztuce dentystycznej

3. Obecne przepisy prawne dotyczące błędów medycznych

Aby odnieść sukces na polu roszczeń za błąd w sztuce lekarskiej, należy posiadać wyraźny dowód na to, że:

 • Pracownik służby zdrowia był zobowiązany do twojego leczenia
 • Pracownik słuzby zdrowia dopuścił się zaniedbania podczas twojego leczenia
 • Poniosłeś straty lub obrażenia w wyniku tego zaniedbania
 • Istnieje wystarczająco silny związek pomiędzy blędem pracownika służby zdrowia a urazami , których doznałeś.

Poziom dowodu wymagany w Irlandii, aby dowieść, że wystąpił błąd w sztuce lekarskiej, jest bardzo wysoki. Fakt, że uraz wystapił jako wynik procedury medycznej, nie jest wystarczający, aby udowodnić, ze zaistniało zaniedbanie lekarskie. Należy udowodnić, że pracownik służby medycznej działał niezgodnie z procedurą lekarską do tego stopnia, że żaden inny pracownik medyczny o takiej samej profesji, nie postapiłby w taki sam sposób.

4. Ostatnie zmiany w prawie

Zaszły pewne istotne zmiany w tym obszarze prawa w Irlandii, łącznie z takimi kwestiami, jak świadoma zgoda pacjentów, przepisy o przedawnieniu i zakres obowiązku opieki przez lekarzy, pielęgniarki i administratorów szpitali.

Przedawnienie odnosi się do okresu, w ciągu którego należy złożyć wniosek. Normalnie należy tego dokonać  w ciągu dwóch lat od daty wypadku. Jednak data wypadku oraz data, kiedy dowiedziałeś się o urazie, mogą być różne, a to może wydłużyć czas, w którym można dokonać reklamacji.

Dla przykładu, ostatnie wyroki  Sądu Najwyższego pozwoliły pacjentom dochodzenia roszczeń z powodu urazów, których doznali podczas operacjii przeprowadzonych w poprzednich dekadach. Przypadki te daleko wykraczały poza obowiazującą regułę 2 lat. Jedna z takich spraw dotyczyła kobiety, która przeszła niepotrzebną procedurę symphysiotomy – operacja trwałego poszerzania miednicy – w 1969 roku, kiedy miała 18 lat. Otrzymała €450,000 odszkodowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w styczniu 2012 roku.

Jeśli twój zabieg medyczny odbył się ponad dwa lata temu, ale odkryłeś, że poniosłeś urazy, dopiero jakiś czas po nim, powinieneś porozmawiać z nami, aby sprawdzić, czy wciąż masz prawo do roszczeń.

5. Wniesienie roszczenia kontra uzyskanie wyjaśnienia

Wielu naszych klientów narzeka, że nie otrzymali w szpitalu uczciwego wyjaśnienia, z jakimi konsekwencjami wiąże się ich zabieg medyczny. Gdyby otrzymali takie wyjaśnienie, mogli by być przygotowani na to, że istnieje ryzyko, podczas każdej procedury medycznej, oraz mogą wystąpić błędy.

Niestety jednak, czasami szczere, jasne wyjaśnienie nie jest podane na początku. Być może lekarze boją się być uczciwi z powodu skutków prawnych. Wiele roszczeń można uniknąć, jeśli to uczciwe wyjaśnienie zostałoby podane na początku leczenia.

W niektórych przypadkach, uczciwe wyjaśnienie wystarczy. W innych jednak szkoda / utrata dochodu jest tak poważa, że nasz klient czuje, że powinien wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie.

6. Decyzja o postępowaniu i podjęciu pierwszych kroków

Rozumiemy, że cały proces starań, aby uzyskać odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej, może być odstraszający. Wiemy, że przeszedłeś juz przez wiele trudnych i traumatycznych chwil. Dlatego  potrzebujesz kogoś, kto cię wysłucha, doradzi, wesprze w trakcie całego procesu roszczeń o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne. Jesteśmy tu, aby ci pomóc.
Naszym pierwszym krokiem jest wysłuchanie twojej historii. Zdobędziemy twoje raporty medyczne i profesjonalnie ocenimy wszystkie detale. Uzyskamy opinię eksperta medycznego, aby sprawdzić czy standard opieki, którą otrzymałeś była poniżej standardów akceptowanych w Irlandii. W razie potrzeby, uzyskamy profesjonalną opinię i poradę międzynarodowych ekspertów medycznych z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii,. Często jest to opinia biegłych z zakresu medycyny, którzy potwierdzą, czy u pacjenta występuje prawo do roszczenia o zaniedbanie lekarskie.

Ze względu na złożoność, niektóre przypadki spraw z błedów w sztuce lekarskiej, trafiają do sądu po dość długim czasie. Jednak, jak pokazuje nasze doświadczenie, gdy istnieją niezbite dowody błędu w sztuce lekarskiej, większość z tych przypadków jest rozstrzygana w ramach spotkań między prawnikami, kiedy zostaje przedstawiona oferta dla ciebie.

7. Dokumentacja medyczna

Twoja dokumentacja medyczna jest kluczowym elementem wszelkich roszczeń. Rejestruje ona objawy, które zostały zaobserwowane , leczenie, które pacjent otrzymał, kto był zaangażowany w proces leczenia i jakie lekarstwa zostały ci przepisane i podane.

W wielu przypadkach, są one jedynym prawdziwym zapisem tego, co się stało i w niektórych przypadkach, wieloletnie dokumentacje medyczne odegrały ważna rolę w udowodnieniu przypadku zaniedbania lekarskiego.

Dokumentacja ta może być przechowywana przez szpitale, doktorów, dentystów i kliniki. Masz prawo dostępu do kopii całej twojej dokumentacji medycznej (chyba, że byłoby to szkodliwe dla twojego zdrowia), a jedynym ograniczeniem jest to, że możesz być obciążony kosztami wytworzenia kopii.

Twoja dokumentacja medyczna obejmuje notatki sporządzone przez personel medyczny, listę leków, zdjęcia, wydruki z urządzeń monitorujących i kopie rentgenów i Usg. Należą do nich wszelkie zapisy elektroniczne, które stają się coraz bardziej istotne, ponieważ coraz więcej informacji jest przechowywanych w formie elektronicznej. Powinny one rejestrować wyniki badań, wszelkie postawione diagnozy, plany leczenia i dyskusje z tobą podczas leczenia.

W przypadku spraw o błąd w sztuce lekarskiej, uzyskanie dokumentacji medycznej na ogół nie stanowi problemu.  Ogólnie jest ona udostępniana, choć proces oczekiwania na jej uzyskanie może być długi. Częstym problemem jest to, że odręczne zapisy są nieczytelne, ale skomputeryzowane rejestry pomagają w takich przypadkach. Czasami obejmują medyczne skróty, ale te są na ogół dobrze znane.

Twoja dokumentacja medyczna stanowi dla nas podstawowy materiał, który bierzemy pod uwagę (wraz z opiniami ekspertów prawnych i medycznych), aby zdecydować, czy twoja sprawa zakończy się powodzeniem.

8. Uzyskanie ekspertyzy

Po uzyskaniu pełnych instrukcji od ciebie i zbadaniu twojej dokumentacji medycznej, na ogół decydujemy o uzyskaniu raportów od ekspertów, aby móc rozpocząć twoją sprawę.

Raporty medyczne mogą być sporządzone przez lekarza specjalistę, praktykującego w tej samej dziedzinie. Ponieważ środowisko medyczne w Irlandii jest bardzo małe, bardzo często kontaktujemy się z lekarzem z Wielkiej Brytanii, który nie zna lekarza prowadzącego z Irlandii.

W Irlandii, pomimo, że lekarze często sporządzają raporty medyczne, ukazujące błędy popełnione przez kolegę po fachu, to nie mają do tego zapału, dlatego czesto mogą występować opóźnienia. Ponadto, lekarze niechętnie angażują się w składanie zeznań w sądzie.

W Wielkiej Brytanii, jednakże, są lekarze specjaliści, którzy dostarczanie dowodów w sprawach o zaniedbania lekarskie, traktuja jako część swojej pracy. Na ogół są oni bardzo bezstronni i zapewniają uczciwą opinię odnośnie meritum sprawy i są do dyspozycji, aby przyjechać do Irlandii w celu złożenia zeznań.

Czasami muszą zbadać naszego klienta osobiście, więc niektórzy z nich przybywają do Irlandii. W niektórych przypadkach nasz klient będzie musiał udać się do Wielkiej Brytanii. W innych przypadkach, kiedy badanie fizyczne nie jest  konieczne, lekarz z Wielkiej Brytanii może przygotować swój raport na podstawie dokumentacji medycznej, która została do niego dostarczona.

Inni eksperci, których często zatrudniamy to eksperci w dziedzinie pielęgniarstwa, psychiatrii, psychologii, specjaliści terapii zajęciowej i eksperci finansowi, którzy mogą obliczyć straty finansowe, które pojawią się w wyniku niezdolności do pracy lub ograniczenia w wykonywaniu pracy, które moga pojawić się w przyszłości.

9. Proces sądowy

Proces sądowy wygląda nastepująco: zostają sporządzone dokumenty sądowe, które będą przedstawiały szczegóły twojego roszczenia. Szpital lub lekarz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, a ich ubezpieczyciel (lub State Claims Agency ), zazwyczaj zajmuje się  roszczeniami. Zostaje zatrudniony adwokat lub adwokaci, którzy poprowadzą dochodzenie w sprawie twojego roszczenia. Jeżeli oczywistym jest, że wystąpił błąd w sztuce lekarskiej, prawnicy będą chcieli rozstrzygnąć sprawę szybko, aby zaoszczędzić kosztów prawnych.

Jeśli druga strona od razu nie przyzna, że ponosi winę, na ogół może zażądać bardziej szczegółowych informacji na temat twojego roszczenia. Często starają się o to byś był zbadany przez ich lekarzy. Ostatecznie, jeśli są wątpliwości, że ponoszą winę, powołaja własną „Obronę”, aby określić dlaczego bronią sprawy. W niektórych przypadkach przyznają się do winy, ale nadal będą kwestionować kwotę, która powinna być zapłacona.

Większość naszych spraw o błedy w sztuce lekarskiej jest rozstrzygana. Jesteśmy zapraszani do rozmów ugodowych z prawnikami stron drugich. Ty również uczestniczysz w tym spotkaniu. Jeżeli sprawa jest rozstrzygnięta na jednym z tych spotkań, to już koniec sprawy. Nawet jeśli sprawa wygląda jakby miała trafić do sądu, to sprawa może zostać rozstrzygnięta tuż przed rozprawą.

Jeśli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, odbywa się rozprawa w Sądzie Najwyższym, a my ci wyjaśnimy, czego możesz sie spodziewaćw tym dniu. Jednak pełne rozprawy w sprawach o zaniedbania lekarskie zdarzają się tylko w minimalnej części przypadków.

10. Odszkodowanie i koszty

Odszkodowanie przyznane za błąd w sztuce lekarskiej w pierwszej kolejności rekompensuje ból i cierpienie, przez które przeszedłeś. Twoi lekarze składają sprawozdanie określające stopień bólu i jak bardzo prawdopodobne jest, by w przyszłości ten ból sie utrzymywał. Jeżeli sprawa trafia do sądu, sam zostaniesz poproszony, aby poinformować sędziego jak bardzo ucierpiałeś. Jeśli twoje zdrowie psychiczne zostało naruszone, będzie to również częścią twojego roszczenia.

Możesz również ubiegać się o odszkodowanie za wszelkie straty finansowe, ktore poniosłeś w wyniku zaniedbania lekarskiego. Mogą to być koszty leczenia, koszty podróży i utrata zarobków. Zachęcamy, abyś prowadził ich dokładną ewidencję. Jeśli nie w pełni powróciłeś do zdrowia i możesz utracisz swoją pensję z powodu swoich urazów, poprosimy aktuariusza o sporządzenie profesjonalnego raportu przedstawiającego kwotę, którą powinienes otrzymać, aby zrekompensować Ci za utratę zarobków w przyszłości.

Jeśli zgodzimy się zająć twoją sprwą, nie pobierzemy od ciebie żadnych opłat, dopóki sprawa nie zostanie zakończona, a opłaty te będą wypłacane przez drugą stronę. Jeśli jednak, poniesiemy wydatki w czasie prowadzenia sprawy, będą musiały być pokryte przez Ciebie. Wiemy, że niektóre ekspertyzy mogą być kosztowne i zrobimy co w naszej mocy, aby zorganizować finansowanie ich, jeśli nie będziesz w stanie sam za nie zapłacić. Zwykle otrzymujesz zwrot tych pieniędzy od drugiej strony po rozstrzygnięciu sprawy.

Jeśli przegrasz sprawę, istnieje niebezpieczeństwo, że być może będziesz musiał zapłacić za koszty sądowe drugiej strony. Jednak zanim to nastapi, będziesz miał szanse, aby zdecydować, czy chcesz abyśmy kontynuowali sprawę i czy eksperci uważają, że to może się zdarzyć.

Jesli możemy ci pomóc, prosimy o kontakt z Justyną Dereniewicz pod adresem mailowym  justyna.pjf@gmail.com  lub zadzwoń 0851762709, aby uzyskać darmową opinię na temat swojej sprawy. Zajmujemy się sprawami na terenie całej Irlandii, zwłaszcza w hrabstwach Kildare i Dublin.

* W spornej działalności adwokat nie może obliczyć kosztów i innych opłaty jako procentu lub części jakiegokolwiek orzeczenia lub ugody.