Wypadek w Pracy

Na szczęście, liczba wypadków w pracy zmniejszyła się w ostatnich latach. Miejsca pracy stały się bezpieczniejsze dzięki przepisom BHP, lepszym szkoleniom i większemu nadzorowi.

Pogorszenie koniunktury w budownictwie również oznacza, że liczba wypadków budowlanych zmalała.

Niestety, jest jeden obszar, w którym nadal istnieje duża liczba wypadków śmiertelnych. Są to wypadki występujące na farmach, spowodowane przez zwierzęta hodowlane i maszyny rolnicze. Rolnicy nie pracują w regulowanych przepisami miejscach pracy, takich jak fabryki i mają tendencję do pracy na własną rękę.

Odszkodowanie

W sytuacji, gdy wypadek zdażył się w miejscu pracy, pracownik ma prawo do odszkodowania, jeżeli wypadek wydarzył się w wyniku czyjegoś zaniedbania. Bardzo często, zostaje wykazane, że pracodawca popełnił zaniedbanie, nie zapewniając bezpiecznego systemu pracy i niezbędnych szkoleń. Na przykład, reprezentowalismy pracowników, którzy uszkodzili swoje plecy przez podnoszenie ciężkich przedmiotów, w czym nie zostali wczesniej odpowiednio przeszkoleni lub nie zostali zaopatrzeni w urządzenia dźwigowe. Reprezentowalismy również pracowników, którzy zostali ranni przez maszyny, które były niebezpieczne lub nie miały właściwego zabezpieczenia.

Niektóre wypadki w miejscu pracy wliczają upadki, gdzie ktoś poślizgnął się na materiale pozostawionym na podłodze, a nie było odpowiedniego systemu czyszczącego do usunięcia plam.

Czasami, inny pracownik może okazać sie być winnym wypadkowi. Czy to pracodawca lub inny pracownik ponosi winę, firma ubezpieczeniowa pracodawcy wypłaci odszkodowanie.

Jak składać wniosek o odszkodowanie?

Piszemy do pracodawcy w imieniu pokrzywdzonego pracownika, a pracodawca przekazuje sprawę do jego firmy ubezpieczeniowej. W razie potrzeby, zorganizujemy inżyniera specjalistę na miejsce pracy, aby przeprowadził inspekcję sprzętu i miejsca wypadku, po czym przygotuje raport. Pozyskamy raporty medyczne od lekarza naszego klienta określające obrażenia jakie poniósł nasz klient.

Roszczenia zostaną najpierw przedstawione do Personal Injuries Assessment Board, organ administracji rządowej, który proponuje kwotę rekompensaty, którą uważa za stosowną. Obie strony mogą przyjąć lub odrzucić ową kwotę. Jeżeli zostaje ona odrzucona, sprawa zostanie wniesiona do sądu.

Wysokość odszkodowania

Pracownik uzyska odszkodowanie za jego / jej ból i cierpienie do chwili obecnej jak i w przyszłości. Otrzyma również odszkodowanie za wszelkie straty finansowe lub utratę zarobków. Jeśli jego zdolność do pracy w przyszłości jest naruszona, wyspecjalizowany księgowy (aktuariusz) obliczy, jak wysoką utratę zarobków poniesie w przyszłości.

W przypadku gdy pracownik umiera, jego rodzina ma prawo do stałej kwoty odszkodowania za ich żałobę (nieco ponad 25.000,00 €), ale również mogą ubiegać się o odszkodowanie za stratę finansową dla rodziny spowodowanej jego śmiercią. Aktuariusz wyliczy ile należy zapłacić teraz, aby nadrobić tą stratę finansową w przyszłości.

Pracownik nie może być dyskryminowany przez pracodawcę, ponieważ złożył wniosek o odszkodowanie. Zdecydowana większość pracodawców przyjmuje, że jest to normalna część działalności firmy (w tym celu posiada ubezpieczenie), a pracownik ma prawo do odszkodowania.

Dziękuję za świetną usługę. Mogę polecić was każdemu

N. K. Co. Tipperary

Wspaniała obsługa klienta i komunikacja. Bardzo zadowolony!

M. Ch. Co. Waterford